Privacy & Policy

Polisi privasi ini menerangkan amalan pemprosesan data kami, bagaimana kami mematuhi undang-undang perlindungan data yang terpakai, dan pilihan anda berkaitan dengan cara data peribadi anda digunakan. Jika anda mempunyai apa-apa permintaan berkaitan dengan maklumat peribadi anda atau apa-apa kemusykilan berkaitan dengan cara kami memprosesnya, sila hubungi kami dengan segera.

Anda tidak perlu membekalkan apa-apa maklumat peribadi di ruangan publik dalam tapak web ini. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk melakukannya dengan cara mengisi borang di beberapa bahagian dalam tapak web kami, antaranya termasuklah:

  • Pendaftaran
  • Kerja Kosong
  • Komen

Pihak anda harus bertanggung-jawab sepenuhnya atas komen yang dilontarkan oleh akaun anda sendiri melalui akaun facebook. Pihak kami akan sentiasa memantau dan akan buang komen yang tidak beradap dengan tanpa sebarang notis.